Краен срок за обявяване на ГФО за 2020 г.

Наближава крайният срок за обявяване на Годишните финансови отчети за 2020 г. на предприятията и юридическите лица с нестопанска цел.

Срокът е до 30.09.2021 г., като след тази дата ще бъдат наложени санкции на всички забавили се лица.

В случай, че дадено предприятие не е осъществявало дейност през 2020 г., но е пропуснало да подаде декларация до 30.06.2021 г., то може да направи това, подавайки ГФО за 2020 г. с нулева стойност, отчитайки обстоятелството, че не е осъществявало дейността си.

Екипът на Kishkova Law Office е на разположение да съдейства за обявяване на Годишните финансови отчети. Можете да се свържете с нас на посочените контакти.