Закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата

Закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата

С Разпореждане от 17.12.2019г. на Гражданската колегия на ВКС бе образувано тълкувателно дело № 5/2019г. на ОСГК, при определена комисия в състав съдия Светла Бояджиева, съдия Мария Иванова и съдия Марио Първанов.Въпросът, който ще бъде обект на тълкуване и по…