Краен срок за обявяване на ГФО за 2020 г.

Краен срок за обявяване на ГФО за 2020 г.

Наближава крайният срок за обявяване на Годишните финансови отчети за 2020 г. на предприятията и юридическите лица с нестопанска цел. Срокът е до 30.09.2021 г., като след тази дата ще бъдат наложени санкции на всички забавили се лица. В случай,…