Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация

Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация

Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация ВКС изясни протворечия с Тълкувателно решение № 4/2017 г. Вчера ОСГК на ВКС постанови Тълкувателно решение № 4/2017 г. по тълк. д. № 4/2017 г., с което върховните съдии изясняват…

 Закона за домашното насилие

Закона за домашното насилие

Министерски съвет готви нови промени в Закона за домашното насилие В проекта на мотиви към новия ЗИД е посочено, че промените се правят във връзка с препоръки на Комитета за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените…

 Абсолютна погасителна давност

Абсолютна погасителна давност

Абсолютна погасителна давност Абсолютна погасителна давност за вземания на физическите лица Днес в „Държавен вестник“ , брой 102, с указ № 248 бяха обнародвани промените в Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, с които се въвежда абсолютна погасителна давност за…