Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация

Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация

Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация ВКС изясни протворечия с Тълкувателно решение № 4/2017 г. Вчера ОСГК на ВКС постанови Тълкувателно решение № 4/2017 г. по тълк. д. № 4/2017 г., с което върховните съдии изясняват…

 ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ

ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ

Правото на собственост и по-конкретно правото на частна собственост е основно конституционно установено право с най-висока степен защита. Интензитетът и качеството на защита на правото на собственост съставлява критерий за наличието или не на правова държава. Не случайно Конституцията на…

 Закона за домашното насилие

Закона за домашното насилие

Министерски съвет готви нови промени в Закона за домашното насилие В проекта на мотиви към новия ЗИД е посочено, че промените се правят във връзка с препоръки на Комитета за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените…