Абсолютна погасителна давност

Абсолютна погасителна давност

Абсолютна погасителна давност Абсолютна погасителна давност за вземания на физическите лица Днес в „Държавен вестник“ , брой 102, с указ № 248 бяха обнародвани промените в Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, с които се въвежда абсолютна погасителна давност за…

 COVID – 19

COVID – 19

Уважаеми клиенти, партньори, колеги, Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г, извънредно положение по повод създалата се ситуация с коронавируса (COVID – 19), изразяваме своята солидарност и отговорност, като заявяваме, че с голямо безпокойство следим случващото се. Следва да посочим,…

 Нищожността на правни сделки

Нищожността на правни сделки

Образувано е тълкувателно дело Постъпило е искане от Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет, която на основание чл. 125 ЗСВ е предложила на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС да постанови тълкувателно решение, поради съществуваща…