COVID – 19

Уважаеми клиенти, партньори, колеги,

Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г, извънредно положение по повод създалата се ситуация с коронавируса (COVID – 19), изразяваме своята солидарност и отговорност, като заявяваме, че с голямо безпокойство следим случващото се. Следва да посочим, че освен отговорността към семействата си и членовете им, попадащи към така нар. „рискови групи“, носим не по-малка отговорност към бизнеса, който ръководим, клиентите и партньорите, които ни се доверяват ежедневно, семействата на служители и работници. Отговорността към семейството е постоянна и неизменна величина, която не може да бъде показател само по време на криза и да се ползва със спекулативна цел. Отговорността към семейството е висша ценност, която изповядваме ежеминутно. Считаме, че сме длъжни да продължим да изпълняваме своите задължения съвестно, отговорно и пълноценно, по възможно най-добрия начин, като същевременно спазваме правилата за лична хигиена, зачитайки Заповедта на Министъра на здравеопазването и съобразявайки се с въведените режими за работа на съдебната администрация и държавните органи с оглед ограничаване на опасността от вирусната инфекция.Във връзка с горното, въвеждаме следните мерки:- Кантората няма да наруши своя работен процес, всеки делничен ден, според установеното работно време, като до 31.03.2020 г. преустановяваме всякакви срещи и консултации в офиса;- Всички консултации ще извършваме онлайн, чрез установените комуникационни канали –телефони, e-mail, Viber, Messenger, Facebook;- За изготвяне на документи, справки, снабдяване с документи от държани органи, моля да се свържете с нас на известните Ви контакти;- Информация за хода на делата, ще бъде предоставян отново дистанционно.За контакти с нас: team@kishkova.com