УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Сайтът на Kishkova Law Office предоставя възможност за заявяване на онлайн услуги.

Можете да потърсите онлайн консултация или онлайн среща с нас по два начина.

 • Чрез формата на „Свържете се с нас“ , поместена на подстраница „Начало“ или на подстраница „Контакти“.
 • Чрез формата „Запази час за онлайн консултация“, поместена на всяка подстраница от „Сфери на дейност“

Какво да очаквате при използване на форма „Свържете се с нас“:

 1. След като получим Вашето запитване, ще получите потвърждение на посочения електронен адрес, а представител на кантората ще се свърже с Вас на посочения телефон за контакт най-късно в рамките на следващия работен ден.
 2. В телефонния разговор ще бъдат уточнени – конкретното запитване /ако са необходими допълнителни данни и информация/, срокът за неговото изготвяне, с който кантората може да се ангажира и цената на консултацията на база преценка за необходимите за изготвянето на консултацията часове.
 3. След като е изготвена консултацията от страна на кантората и не по-късно от 2 дни преди крайния срок, ще получите електронно писмо, че консултацията е изготвена, в което ще намерите данни за дължимата стойност на правната консултация и банковата сметка за заплащане на същата.
 4. След заверка на банковата сметка на кантората с дължимата за консултацията сума – ще получите по електронна поща изготвената консултация и издадената за същата фактура.
 5. При необходимост от разяснения по вече изготвената консултация, имате възможност за провеждане на телефонен разговор с представител на кантората.

Какво да очаквате при използване на форма „Запази час за онлайн консултация“

 1. Сайтът изпраща информация към кантората за конкретната сфера на дейност, която сте разглеждали преди да попълните заявката за запазване на час;
 2. В заявката за запазване на онлайн среща трябва да посочите кратко описание на темата;
 3. В същата заявка трябва да посочите и желаната от Вас дата за провеждане на онлайн консултация. Датата не е ангажираща за кантората.
 4. Онлайн консултацията е с продължителност 1 час и се заплаща 1 час, независимо от продължителността. По Ваша преценка можете да запазите повече от 1 час, ако има такава възможност в календара.
 5. При получаване на заявка за онлайн консултация, представител на кантората ще се свържи с Вас най-късно на следващия работен ден за уточняване на: темата на срещата при необходимост, техническия начин /messenger, viber, zoom, телефон/ на осъществяване на срещата. В същия срок кантората изпраща проформа фактура на посочения от Вас електронен адрес.
 6. Плащането трябва да бъде направено и сметката на кантората заверена в срок от 1 ден от изпращане на проформа фактурата, но не по-късно от 1 ден преди датата на онлайн консултацията. В случай, че няма постъпило плащане в посочения срок се счита, че срещата е автоматично отменена.

Регистрация за бюлетина на кантората

 1. За да получавате бюлетина на кантората е достатъчно да изпратите валиден електронен адрес чрез посочената на всяка страница форма за това;
 2. За да откажете получаването на бюлетина на кантората е необходимо да изпратите чрез някоя от формите за контакт съобщение до кантората с текст “СТОП”.