Искра Кишкова

Искра Кишкова

Искра Кишкова Адвокат, Управляващ съдружник Искра Кишкова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с повече от 19 години професионален опит. Професионално развитие: Адвокат, член на Софийска адвокатска колегия Регистриран патентен представител – представител по индустриална собственост за изобретения, полезни модели,…