Краен срок за обявяване на ГФО за 2020 г.

Краен срок за обявяване на ГФО за 2020 г.

Наближава крайният срок за обявяване на Годишните финансови отчети за 2020 г. на предприятията и юридическите лица с нестопанска цел. Срокът е до 30.09.2021 г., като след тази дата ще бъдат наложени санкции на всички забавили се лица. В случай,…

 ДДС за онлайн покупките от чужбина

ДДС за онлайн покупките от чужбина

От 01.07.2021 г. всички онлайн покупки от чужбина ще се облагат с ДДС От днес всички покупки, направени от страни извън Европейския съюз ще се облагат с ДДС. Тази промяна е част от пакета на ЕС за електронна търговия и…

 Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация

Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация

Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация ВКС изясни протворечия с Тълкувателно решение № 4/2017 г. Вчера ОСГК на ВКС постанови Тълкувателно решение № 4/2017 г. по тълк. д. № 4/2017 г., с което върховните съдии изясняват…