ДДС за онлайн покупките от чужбина

ДДС за онлайн покупките от чужбина

От 01.07.2021 г. всички онлайн покупки от чужбина ще се облагат с ДДС От днес всички покупки, направени от страни извън Европейския съюз ще се облагат с ДДС. Тази промяна е част от пакета на ЕС за електронна търговия и…

 Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация

Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация

Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация ВКС изясни протворечия с Тълкувателно решение № 4/2017 г. Вчера ОСГК на ВКС постанови Тълкувателно решение № 4/2017 г. по тълк. д. № 4/2017 г., с което върховните съдии изясняват…

 ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ

ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ

Правото на собственост и по-конкретно правото на частна собственост е основно конституционно установено право с най-висока степен защита. Интензитетът и качеството на защита на правото на собственост съставлява критерий за наличието или не на правова държава. Не случайно Конституцията на…