ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ

ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ

Правото на собственост и по-конкретно правото на частна собственост е основно конституционно установено право с най-висока степен защита. Интензитетът и качеството на защита на правото на собственост съставлява критерий за наличието или не на правова държава. Не случайно Конституцията на…

 Нищожността на правни сделки

Нищожността на правни сделки

Образувано е тълкувателно дело Постъпило е искане от Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет, която на основание чл. 125 ЗСВ е предложила на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС да постанови тълкувателно решение, поради съществуваща…