Абсолютна погасителна давност

Абсолютна погасителна давност

Абсолютна погасителна давност Абсолютна погасителна давност за вземания на физическите лица Днес в „Държавен вестник“ , брой 102, с указ № 248 бяха обнародвани промените в Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, с които се въвежда абсолютна погасителна давност за…