Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация

Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация

Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация ВКС изясни протворечия с Тълкувателно решение № 4/2017 г. Вчера ОСГК на ВКС постанови Тълкувателно решение № 4/2017 г. по тълк. д. № 4/2017 г., с което върховните съдии изясняват…