Обявяване на ГФО за 2021 г.

Обявяване на ГФО за 2021 г.

Срокът за обявяване на Годишните финансови отчети на предприятията за 2021 г. остава до 30 Септември 2022 г. С въведената промяна в чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, считано…